Hoàn Tất Ký Gửi Giao Dịch, Mua Bán Tên Miền, Domain

insert into domain_kygui(MesID,Domain,Idea,Loai1,Rank, Price,Chu,Time,Quyen) values (’96’,”,”,”,”,”,”,’2018-07-23′,’0′)

CHÚC MỪNG BẠN !
Tên miền đã được cập nhật và sẽ được niêm yết trong 24h.


Bạn nhớ gửi tin nhắn đến báo tên miền vừa ký gửi đến số điện thoại : 0989 28 28 18 để được xác nhận và niêm yết tên miền