Phiên tòa sơ thẩm tranh chấp tên miền Homecredit.com.vn giữa công ty Gia Hào và công ty Vay Tài Chính Home Credit Việt Nam

Phiên tòa sơ thẩm tranh chấp tên miền Homecredit.com.vn giữa công ty Gia Hào và công ty Vay Tài Chính Home Credit Việt Nam

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 6 năm 2017 giữa công ty Tin Học Gia Hào và công ty Cho Vay Tài Chính Home Credit Việt Nam

Công ty Cho Vay Tài Chính Home Credit Việt Nam cho rằng công ty Gia Hào đăng ký và sử dụng tên miền homecredit.com.vn là vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, không có bất cứ bằng chứng nào hay đưa ra được luận cứ nào chứng minh công ty Gia Hào đã vi phạm

Ông Lý Gia Khang, với những lý lẽ hợp lý kèm nhữg chứng cứ thuyết phục đã chứng minh được việc công ty Gia Hào đăng ký và sử dụng tên miền là chính đáng

Tạm kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa Án đã cho phép phía công ty Cho Vay Tài Chính Home Credit Việt Nam được phép về bổ sung thêm tài liệu và chứng cứ, ngày 20/6/2017 sẽ tiếp tục phúc thẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published.