Công ty Tin Học Gia Hào tham dự phiên tòa xử lý vụ tranh chấp tên miền Homecredit.com.vn với Home Credit Việt Nam

Công ty Tin Học Gia Hào hợp tác cùng Tòa Án Kinh tế TP HCM giải quyết tranh chấp tên miền Homecredit.com.vn

Ngày 18 tháng 5 năm 2017, đại diện của công ty TNHH Tin Học Gia Hào là ông Lý Gia Khang – quyền giám đốc công ty đã đến Tòa Án Kinh Tế TP HCM để tham dự phiên tòa về việc công ty Cho Vay Tài Chánh Home Credit Việt Nam khởi kiện vụ tranh chấp tên miề n homecredit.com.vn mà công ty Tin Học Gia Hào đang nắm giữ

Ông Lý Gia Khang đã có mặt từ sớm, với giấy thông báo phiên tòa bắt đầu vào 8h, tuy nhiên đến 9h30 vẫn chưa thấy đại diện của công ty Cho Vay Tài Chánh Home Credit Việt Nam, buộc lòng phiên tòa phải dời lại đến ngày 5 tháng 6 năm 2017

Ông Lý Gia Khang đến Tòa Án Kinh tế TP HCM giải quyết tranh chấp tên miền Homecredit.com.vn ngày 18/5/2017
Ông Lý Gia Khang đến Tòa Án Kinh tế TP HCM giải quyết tranh chấp tên miền Homecredit.com.vn ngày 18/5/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.